Afspraak is afspraak

 

 

Afspraken worden nagekomen. Dat is het uitgangspunt. Mocht door overmacht (bijvoorbeeld zeer slecht weer) onverhoopt een afspraak niet kunnen worden nagekomen, dan wordt er alles aan gedaan de klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen. In eerste instantie telefonisch. Er wordt uitgelegd waarom de afspraak niet kan worden nagekomen. Er wordt vervolgens een voor de klant acceptabel alternatief aangeboden (afspraak op andere datum/tijdstip). In goed overleg uiteraard.

Aandacht voor tuin en klant

De telefoon wordt in principe niet opgenomen wanneer in een tuin wordt gewerkt of met een klant wordt gesproken, vanuit het oogpunt dat dit naar mijn mening onbeleefd en onwenselijk is. Uitzonderingen daargelaten voor wat betreft situaties die niet kunnen wachten. Daarbij zal het hooguit om zeldzame gevallen gaan. De pauzes worden in de regel benut voor eventuele telefoongesprekken. Bij de klant wordt doorgewerkt, met aandacht voor tuin….en klant!

 

Transparant

Ik doe wat ik zeg en zeg wat ik doe. Duidelijk voor de klant, duidelijk voor mijzelf. En ook op financieel gebied. Nadat een opdracht is doorgesproken en bevestigd, wordt per email hetgeen is afgesproken naar de klant gestuurd. Zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Ook facturen zullen transparant zijn opgesteld.

 

Net en veilig werken

Net en veilig werken staan voorop. Spreekt voor zich, er wordt netjes opgeruimd bij een klant voor vertrek. Ook als er de volgende dag weer wordt gewerkt. En veilig werken, dat betekent persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken wanneer dit nodig is (gehoorbescherming, helm, vizier, zaagbroek, werkschoenen, handschoenen, enzovoort). Met tuinmachines wordt op verantwoorde wijze omgegaan. Natuurlijk ook in relatie tot omstanders en het voorkomen van schade. Hier worden geen concessies in gedaan.

 

Uw agenda is belangrijk

Ik probeer in mijn werkplanning zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de klant. Dat betekent, wanneer de klant wil dat ik kom, probeer ik te komen. Verder streef ik er altijd naar om email te beantwoorden binnen 24 uur na ontvangst.

 Niet tevreden? Samen vinden we een oplossing

 Ondanks alles, ergens niet tevreden over? Wanneer dit aan de orde is, zal ik er alles aan doen te voldoen aan de wensen van de klant. Samen wordt naar een haalbare en realistische oplossing gezocht, naar tevredenheid voor beide partijen.